literatuur | poëzie

Vreemde alfabetten

leerjaar 4 en 5 | havo, vwo


Een docent van een taal met een vreemd alfabet (o.a. Arabisch, Russisch etc.) geeft een les over een het vreemde alfabet, waarbij de leerlingen leren bepaalde woorden te schrijven (o.a. hun eigen naam). In een volgende les gaan ze kijken en/of luisteren naar een clip muziek of een filmfragment en gaan met behulp van de docent woorden en tekstgedeelten ontcijferen.


Informatie

leeftijdscategorie: leerjaar 4 en 5
niveau: havo, vwo
discipline: literatuur, poëzie
lessen en locatie: 2 lessen van 1,5 uur / Platform C | Volksuniversiteit Amstelland
prijs: € 150,- / max. 25 leerlingen
organisatie: Platform C | Volksuniversiteit Amstelland

Taal naar keuze in overleg.

Bestellen