Deskundigheidsbevordering

Hebt u behoefte aan meer kennis, inspiratie of uitwisseling? Loket Cultuureducatie Amstelland is het expertisecentrum voor cultuuronderwijs in de regio Amstelland. Het Loket biedt scholing, advies en ondersteuning voor scholen op het gebied van cultuuronderwijs.

Scholing

Speciaal voor leerkrachten biedt het Loket trainingen op maat om hun deskundigheid op het gebied van cultuureducatie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan:

– Zingen in de klas
– Hoe leer je een lied aan?
– Werken met (school)instrumenten
– Begeleiden op gitaar of keyboard
– Implementatie van een muziek-, beeldende of erfgoed leerlijn
– Creativiteitsontwikkeling bij leerling en leerkracht
– Reflecteren met de klas
– Werken met culturele competenties

Advies en ondersteuning

Loket Cultuureducatie Amstelland kan uw school adviseren en ondersteunen bij de verankering van cultuuronderwijs in het curriculum. Bijvoorbeeld met het indienen van subsidieaanvragen of bij de aanschaf van nieuwe methoden en leerlijnen.

Neem contact op met het Loket Cultuureducatie Amstelland via nslinger@cultuureducatie-amstelland.nl voor de mogelijkheden.

Netwerkbijeenkomsten

Het Loket Cultuureducatie organiseert jaarlijks een aantal netwerkbijeenkomsten voor ICC-ers en educatief medewerkers. Deze staan in het teken van uitwisseling, sparren met elkaar, inspiratie en nieuwe informatie opdoen over cultuuronderwijs op school.
In schooljaar 2018-2019 is één bijeenkomst gericht op nascholing van ICC-ers en is er één speciaal voor educatief medewerkers. Daarnaast vindt er een gezamenlijke bijeenkomst plaats.
De thema’s en locaties wisselen en worden vooraf bekend gemaakt.

Nieuwsbrief

Vijf keer per jaar verschijnt een digitale nieuwsbrief. Deze bevat informatie over activiteiten van het Loket, evenals het laatste nieuws over regionale en landelijke regelingen, programma’s en bijeenkomsten op het gebied van cultuureducatie.

Wilt u de netwerkbijeenkomsten bijwonen en/of de nieuwsbrief ontvangen en zijn uw gegevens nog niet bij het Loket bekend, meldt u zich dan aan via administratie@cultuureducatie-amstelland.nl