Deskundigheidsbevordering

Hebt u behoefte aan meer kennis, inspiratie of uitwisseling? Cultuureducatie Amstelland is het expertisecentrum voor cultuuronderwijs in de regio Amstelland. Wij bieden scholing, advies en ondersteuning voor scholen op het gebied van cultuuronderwijs.

Scholing

Speciaal voor leerkrachten biedt Cultuureducatie Amstelland trainingen op maat om hun deskundigheid op het gebied van cultuureducatie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan:

– Zingen in de klas
– Hoe leer je een lied aan?
– Werken met (school)instrumenten
– Begeleiden op gitaar of keyboard
– Implementatie van een muziek-, beeldende of erfgoed leerlijn
– Creativiteitsontwikkeling bij leerling en leerkracht
– Reflecteren met de klas
– Werken met culturele competenties

Advies en ondersteuning

Cultuureducatie Amstelland kan uw school adviseren en ondersteunen bij de verankering van cultuuronderwijs in het curriculum. Bijvoorbeeld met het indienen van subsidieaanvragen of bij de aanschaf van nieuwe methoden en leerlijnen.

Neem contact op met Noëlle Slinger via nslinger@cultuureducatie-amstelland.nl voor de mogelijkheden.

Netwerkbijeenkomsten

Cultuureducatie Amstelland organiseert jaarlijks een aantal netwerkbijeenkomsten voor het PO en VO en voor culturele organisaties. Deze staan in het teken van uitwisseling, sparren met elkaar, inspiratie en nieuwe ontwikkelingen. De thema’s en locaties wisselen en worden vooraf bekend gemaakt

Nieuwsbrief

Meerdere keren per jaar verschijnt een digitale nieuwsbrief. Deze bevat informatie over activiteiten van Cultuureducatie Amstelland, het laatste nieuws over regionale en landelijke regelingen, programma’s en bijeenkomsten op het gebied van cultuureducatie.

Wilt u de netwerkbijeenkomsten bijwonen en/of de nieuwsbrief ontvangen en zijn uw gegevens nog niet bij Cultuureducatie Amstelland bekend, meldt u zich dan aan bij Esmee Pappot via administratie@cultuureducatie-amstelland.nl.