Privacy Statement

Stichting Platform C heeft een privacybeleid vastgesteld voor al haar activiteiten, waaronder haar websites en andere communicatieplatforms. In dit beleid is de toepassing van het privacybeleid, de afspraken over vastlegging en gebruik van de gegevens en de verantwoordelijkheid van Platform C vastgelegd.


Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Stichting Platform C, waaronder de activiteiten vallen van:

Platform C platform-c.nu
Muziek- en Dansschool Amstelveen muziekschoolamstelveen.nl
music&me musicandme.nl
Volksuniversiteit Amstelland vu-amstelland.nl
Kunstuitleen Amstelveen kunstuitleenamstelveen.nl
Cultuurpunt Aalsmeer cultuurpuntaalsmeer.nl
Loket Cultuureducatie Amstelland cultuureducatie-amstelland.nl

Dit privacy statement is ook van toepassing op e-mailberichten gezonden door medewerkers van Platform C vanuit een e-mailadres dat na het @-teken een van bovenstaande websites bevat.

Wees je ervan bewust dat Platform C niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en de andere websites van Platform C geef je aan het privacybeleid te accepteren. We respecteren de privacy van al onze deelnemers en (online) bezoekers. En zorgen ervoor dat eventuele persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Communicatie
Voor de uitvoering van onze dienstverlening, en om hierover te kunnen communiceren, leggen wij bepaalde persoonlijke gegevens vast. Met deze gegevens kunnen we zorgen dat onze activiteiten op de juiste manier verlopen, of je vraag beter beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde lokale servers van Platform C. Een dagelijkse back-up van de gegevens wordt op een externe, beveiligde locatie bewaard. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.

Systemen voor cursusadministratie, verhuur en verkoop van kunstwerken en artikelen
Wij gebruiken drie administratieve systemen voor de directe dienstverlening, en een gemeenschappelijke relatiedatabase. In deze systemen worden je gegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Via zg. ‘middleware’ kunnen we de gegevens van deze systemen aan elkaar koppelen, maar alleen binnen Platform C. Het is niet toegestaan om persoonsgegevens buiten de database op te slaan of communicatie toe te zenden, op basis van informatie van andere partijen.

Cookies 
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Op onze sites zoals hierboven opgesomd maken we gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken. Ook meten ze bezoek op de website. Met deze informatie krijgen we inzicht in de voorkeuren van onze lezers en kunnen we onze activiteiten en communicatie beter op hun behoeften afstemmen.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als je niet wilt dat we cookies gebruiken, kun je ze uitschakelen in de instellingen van je internetbrowser (zoek met ‘help’ als je er in het menu niet uit komt). Je kunt ze ook automatisch laten verwijderen als je de website verlaat, of je browser zo instellen dat cookies helemaal niet geplaatst worden. Dit kun je alleen zelf doen, omdat de cookies op jouw computer staan. Verwijderen geldt dus ook alleen voor het apparaat en de browser waarop je dat doet. Voor iedere telefoon, tablet of pc moet je het uitschakelen herhalen. Als je cookies uitschakelt, kan het zijn dat sommige onderdelen van onze site het niet of niet helemaal doen.

Pagina’s en informatie die je deelt via sociale media
Pagina’s en informatie binnen onze website kun je delen via bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Instagram. Zij gebruiken hiervoor cookies. De informatie die ze op deze manier verkrijgen, wordt opgeslagen op hun servers. Platform C heeft geen invloed op wat partijen als Facebook, Twitter en Instagram doen met informatie die ze via cookies verzamelen. Meer daarover vind je in hun privacyverklaringen.

Doelen
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doelen dan beschreven in dit privacy statement, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming vragen en krijgen.

Derden
Eventuele informatie over jou delen we nooit met derden. Informatie kan wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

Uitschrijven voor nieuwsbrieven
Als je een nieuwsbrief ontvangt van een of meerdere partijen die aan Platform C gelieerd zijn, vind je in elke mailing de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je altijd contact met ons opnemen:

Stichting Platform C
Stadsplein 99, 1181 ZM  Amstelveen
020-6471457
E-mailadres: info@platform-c.nu

Disclaimer

Platform C besteedt erg veel aandacht aan de informatie op haar websites. Ondanks dat kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kun je dan ook geen rechten ontlenen. Platform C sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie van jou, de bezoeker van deze site. Platform C staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

Platform C behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Platform C.