Cultuureducatie Amstelland

Cultuureducatie Amstelland is een samenwerkingsverband van culturele organisaties en scholen voor het primair en voortgezet onderwijs in de regio Amstelland.
Cultuureducatie Amstelland verzorgt cultuureducatie in de vorm van lespakketten, modules en leerlijnen die met de scholen en culturele instellingen zijn ontwikkeld. Ook levert Cultuureducatie Amstelland projecten op maat.
Met ingang van schooljaar 2018-2019 is het complete aanbod van de regionale culturele organisaties en erfgoedlocaties toegevoegd aan de website van Cultuureducatie Amstelland en ook via deze site te bestellen.

Daarnaast biedt Cultuureducatie Amstelland een netwerk voor scholen en culturele organisaties met als doel het bevorderen van structurele relaties. Ook faciliteert Cultuureducatie Amstelland scholen als het gaat om kennis, advies en ondersteuning op gebied van subsidieregelingen en landelijke programma’s.

Primair onderwijs

Cultuureducatie Amstelland biedt een samenhangend geheel aan 15 multidisciplinaire lespakketten voor het basisonderwijs. Kinderen van groep 1 tot en met 8 kunnen via deze pakketten kennis maken met de disciplines muziek, dans, drama, literatuur, beeldende kunst, fotografie, film en met cultureel erfgoed. De pakketten bestaan telkens uit verschillende lessen die door de eigen leerkracht van de school worden gegeven aan de hand van een lesbrief en uit een activiteit in samenwerking met een culturele instelling. De lespakketten en lesmaterialen zijn digitaal beschikbaar via deze website. De kosten bedragen € 155,- per groep.

Vanuit het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit zijn leerlijnen muziek, beeldende vorming en erfgoed ontwikkeld. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje leerlijnen.

Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs in de regio Amstelland biedt Cultuureducatie Amstelland een doorgaande leerlijn aan. Deze leerlijn is als volgt opgebouwd:

Leerjaar 1: Kennismaken met elkaar doormiddel van cultuur op school. Kortom, cultuur als middel.
Leerjaar 2: Kennismaken met de culturele instellingen en het desbetreffende aanbod.
Leerjaar 3: Verdiepen in cultuur, deels op school, deels bij de culturele instellingen
Leerjaar 4: Verdiepen in cultuur, deels op school, deels bij de culturele instellingen. Daarnaast bieden wij projecten op die aansluiten bij het VMBO examenjaar
Leerjaar 5: Verdiepen in cultuur, deels op school, deels bij de culturele instellingen. Daarnaast bieden wij projecten op die aansluiten bij het HAVO examenjaar
Leerjaar 6: Projecten die aansluiten bij het VWO examenjaar
De lesmodules behorende tot de leerlijn kosten € 150,- voor het 1e en 2e leerjaar en € 250,- voor de andere leerjaren.