New Stream Talents

Amstelland barst van het culturele, jonge talent. De middelbare scholen hebben allemaal een aantal leerlingen die actief bezig zijn met het beoefenen van een culturele discipline. Misschien niet altijd een discipline die gekoppeld kan worden aan een van de culturele organisaties, maar wel stuk voor stuk uitingen die volledig behoren tot de jongerencultuur. Cultuureducatie Amstelland wil dit talent bij elkaar brengen en onder een gezamenlijk jongerenlabel naar buiten brengen. Dit doet zij met het New Stream Talents traject.


Het traject

 • Cultuureducatie Amstelland organiseert 3 keer per jaar een bijeenkomst voor talenten. Tijdens elke bijeenkomst nodigt Cultuureducatie Amstelland een inspirerende spreker uit, die de leerlingen tips en tricks uit het werkveld kan geven. Daarnaast krijgen de jongeren de ruimte om over zichzelf te vertellen en vragen aan elkaar en de spreker te stellen.  
 • Binnen dit traject staat het promoten van de regionale talenten binnen het netwerk van Loket Cultuureducatie centraal. Op deze manier probeert Cultuureducatie Amstelland de jongeren aan optredens of andere presentatiemomenten te helpen. 
 • Binnen dit project houdt Cultuureducatie Amstelland de jongeren, de scholen, de culturele organisaties en de gemeente op de hoogte van de regionale en landelijke talentontwikkelingsprojecten waar jongeren uit de regio Amstelland aan mee kunnen doen.
 • Jaarlijks organiseert Cultuureducatie Amstelland een presentatiemoment waarbij alle talenten zich kunnen presenteren. Dit kan in de vorm van een expositie, optreden of film zijn. Deze presentatie is jaarlijks bij een andere culturele organisatie binnen Amstelveen. 

Doelgroep

Dit traject is voor alle jongeren (tot 21 jaar) met een cultureel en/of kunstzinnig talentuit Amstelland. Deze jongeren worden aangedragen door de culturele organisaties, de scholen en Cultuureducatie Amstelland. Daarnaast kunnen jongeren zich melden bij de projectleider. Daarnaast scouten de workshopdocenten die lessen verzorgen tijdens de vele projecten van Cultuureducatie Amstelland talentvolle leerlingen.

Doelstellingen New stream talents traject

 • Jong creatief talent in beeld krijgen
 • Jong creatief talent met elkaar in contact brengen
 • Een vruchtbaar ontwikkelingsklimaat scheppen voor creatief talent uit Amstelland
 • Culturele organisaties en creatief talent met elkaar in contact brengen
 • Gemeente de kans geven lokaal creatief talent in te zetten
 • Een etalage functie ontwikkelen voor creatieve jongeren
 • Een creatief en credible jongerenlabel neerzetten

Promotie

Cultuureducatie Amstelland brengt dit traject, de jongeren die er bij zijn betrokken en de culturele organisaties die bijdragen op de volgende wijze onder de aandacht;

 • Lokale pers
 • Bericht in nieuwsbrief Cultuureducatie Amstelland
 • Berichten voor nieuwsbrief scholen en culturele organisaties
 • Via socialmedia kanalen Cultuureducatie Amstelland