muziek

Leerlijn muziek

Groep 1 t/m 8 | primair onderwijs


Muziek heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen en motoriek, het stimuleert het empathisch vermogen en kinderen gaan er zelfs beter door presteren. Naar muziek luisteren, muziek maken en begrijpen is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, het is ook gewoon hartstikke leuk!

Cultuureducatie Amstelland ontwikkelde samen met het onderwijs de digitale Leerlijn Muziek: een leerlijn met uitdagende muzieklessen voor leerlingen uit groep 1 tot en met 8. De Leerlijn Muziek zorgt ervoor dat leerlingen zich ontwikkelen op het gebied van zang, ritmiek, luistervaardigheid, presentatie, beweging en muzieknotatie. Binnen de Leerlijn Muziek ontwikkelen kinderen hun creërend vermogen. Zij experimenteren met klanken, sferen en emoties, waarbij hun beleving wordt aangesproken. Door hun vaardigheden met stem en instrumenten te ontwikkelen, kunnen kinderen bestaande muziek reproduceren en hun eigen muzikale ideeën vormgeven.

Aanvullend op de Leerlijn Muziek zijn er teamtrainingen, waarin de groepsleerkrachten worden gecoacht zodat zij volvertrouwen muzieklessen kunnen verzorgen. De teamtrainingen geven handvatten voor de organisatie van de muziekles, het gebruik van het schoolinstrumentarium, zingen, dirigentgebaren en grafische instructies.

Een abonnement op de leerlijn omvat:
• 18 lessen per groep per jaar, waarvan 2 gegeven door een vakleerkracht muziek/dans
• Toegang tot alle lessen via de website van de leerlijn d.m.v. een inlogcode


Informatie

leeftijdscategorie: groep 1 t/m 8
discipline: muziek
prijs: € 350,- per school per jaar plus € 125,- per groep per jaar voor de lessen van de vakleerkracht.

Met name startende scholen adviseert Cultuureducatie Amstelland de ondersteunende teamtrainingen voor de groepsleerkrachten te volgen. De kosten hiervan bedragen € 275,- voor 2 trainingen van 1,5 uur. De teamtrainingen worden aangepast aan de vraag en behoefte van het team.

organisatie: Cultuureducatie Amstelland

Bestellenmeer informatie