erfgoed

Leerlijn Erfgoed

Groep 1 t/m 8 | primair onderwijs


Erfgoededucatie versterkt het cultureel en historisch besef van leerlingen aan de hand van materiële en immateriële sporen om hen heen. Binnen de digitale Leerlijn Erfgoed leren ze erfgoed in relatie tot zichzelf, heden en toekomst te zien en kunnen ze erfgoed uit hun eigen omgeving in een cultuurhistorische context plaatsen.

Met de inhoud van de lessen over het cultureel erfgoed in de regio Amstelland wordt er automatisch gewerkt aan de kerndoelen en het leerplankader Kunstzinnige vorming van het SLO. De erfgoedlessen kunnen worden ingezet ter aanvulling op geschiedenis en aardrijkskunde of binnen lessen of projectweken cultuureducatie.

Binnen de Leerlijn Erfgoed maken de leerlingen kennis met cultureel erfgoed door ernaar te kijken, ernaar te luisteren en door er zelf mee bezig te zijn in de klas, maar ook in de eigen leefomgeving. Het creërend vermogen van de leerlingen wordt ontwikkeld door erfgoed te reconstrueren en verslag te doen van al het cultureel erfgoed waarmee de leerling in aanraking is gekomen. Bijvoorbeeld door de leerlingen erover te laten vertellen (presentatie) of schrijven, maar ook door uitbeelding in collages, 3D-werken, foto’s, toneel, dans en muziek.

Onderwerpen die in de Leerlijn Erfgoed aanbod komen zijn onder andere: Hoe werkteen molen, De buitenhuizen langs de Amstel, turfsteken, de Stelling van Amsterdam, oude plattegronden van de eigen woonwijk, de stoomtrein, familie, monumenten in het oude dorp, tradities en verzamelen.

Een abonnement op de leerlijn omvat:
– Toegang tot alle digitale lessen via de website van de leerlijn d.m.v. een inlogcode
– Lessen rondom 4 thema’s per groep per jaar
– In de verwerkingslessen is er aandacht voor muziek, dans, literatuur, beeldend, drama, fotografie en video
– Tips om de lessen uit te breiden met een bezoek aan een lokale erfgoedinstelling of erfgoedlocatie in de directe omgeving
– Leskisten met materialen bij verschillende lessen


Informatie

leeftijdscategorie: groep 1 t/m 8
discipline: erfgoed
prijs:
€ 75,- per school per jaar. Leskisten zijn gratis te lenen bij Cultuureducatie Amstelland. Met bijbetaling van de koerierskosten kunnen ze op school bezorgd en opgehaald worden.
organisatie: Cultuureducatie Amstelland

Bestellenmeer informatie