leesvaardigheid | mediawijsheid | 21ste eeuwse vaardigheden

Het Arabisch alfabet

Groep 7, 8 | primair onderwijs


Het Nederlands heeft heel wat woorden die eigenlijk van Arabische oorsprong zijn. Zoals bijvoorbeeld katoen en fanfare. Maar die woorden zien er in het Arabisch heel anders uit. In deze les maken de leerlingen kennis met het Arabische alfabet. De letters en tekens komen aan de orde en worden vergeleken met het Nederlands. Vervolgens zoeken de leerlingen in de vorm van een puzzel Arabische en Nederlandse woorden bij elkaar. Ter afsluiting van de les schrijven ze hun eigen naam in het Arabisch… van rechts naar links!


Informatie

leeftijdscategorie: groep 7-8
discipline: taal, cultuur
lessen en locatie: 1 les van 60 min. / op school
prijs: € 75,- per groep / max. 1 groep tegelijk
organisatie: Platform C | Volksuniversiteit Amstelland

Bestellen