film, theater, nieuwe media

Film en geluid

leerjaar 1 t/m 5 | alle lesniveaus


In een dialoog-workshop werken twee groepen in twee verschillende ruimtes aan dezelfde film.  In deze film lijkt het of twee karakters samen aan dezelfde tafel een gesprek voeren. In werkelijkheid heeft de ene groep alle zinnen opgenomen die worden uitgesproken door het ene karakter en de andere groep die van de andere. Voordat we de groep splitsen wordt eerst de aanleiding van het verhaal samen bedacht. Vanaf het moment dat de groepen uiteengaan wordt steeds beurtelings een zin bedacht, vormgegeven en opgenomen. Hetzelfde filmpje krijgt zo gestalte terwijl het wordt bedacht en gemaakt. Iedere keer krijg je als team weer een antwoord dat je totaal niet verwacht en moet je proberen je verhaal een nieuwe wending te geven en de informatie van het andere team naar je hand te zetten. Het werkt voor de jongeren als een spel waarin ze elkaar de loef af willen steken en dit moet via film en de filmische vertelconstructie van de dialoog.

Lees meer...


Informatie

leeftijdscategorie: leerjaar 1 t/m 5
niveau: alle niveaus
discipline: film, theater, nieuwe media
lessen en locatie: in overleg (maatwerk)
prijs: op aanvraag (maatwerk)
benodigdheden: twee ruime te verduisteren lokalen
organisatie: P60

Bestellen