Cultuureducatie met Kwaliteit

Het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie wijst Platform C voor 2021-2024 een subsidie van € 460.000 euro toe
Het Fonds voor Cultuurparticipatie investeert sinds 2013 met het programma CMK in kwalitatief hoogstaand en duurzaam cultuuronderwijs. De subsidie – een vervolg op twee eerdere vierjarige periodes – is onderdeel van het gelijknamige landelijke programma dat het ministerie van OCW samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) uitvoert.

Leerlingen ontwikkelen via cultuureducatie vaardigheden die ze breed kunnen inzetten, binnen en buiten de school. CMK zet in op het versterken van die vaardigheden, op ruimte voor creativiteit, op het verhaal van de eigen omgeving. Cultuureducatie Amstelland wil met CMK alle leerlingen een gelijke kans geven, omdat cultuureducatie de eigen identiteit versterkt en betekenisvol onderwijs biedt. De subsidie zorgt ervoor dat cultuureducatie in de regio Amstelland op niveau kan blijven en verder kan worden uitgebouwd. Het Fonds Cultuurparticipatie verstrekt de subsidie op voorwaarde dat de deelnemende gemeentes eenzelfde bedrag bijleggen.

CMK Amstelland 2021-2024
Cultuureducatie Amstelland richt zich in het project CMK Amstelland 2021-2024 op een duurzame kwaliteitsverbetering van cultuureducatie door samenwerking tussen het onderwijs en de culturele sector. Ook professionalisering van alle betrokkenen (denk aan training en coaching), het ontwikkelen van geïntegreerde cultuureducatie en het verbinden van binnen- en buitenschools cultuuraanbod staan op de agenda.

Bestaande en nieuwe scholen
In CMK3 wordt ingezet op de borging van de resultaten bij de scholen uit de vorige regeling. Samen met de school en de culturele sector willen we ervoor zorgen dat de behaalde kwaliteit en ontwikkelde kennis structureel onderdeel blijven van het onderwijscurriculum op scholen.

Daarnaast is er ruimte voor de scholen die nog niet eerder hebben meegedaan, maar wel bezig zijn met cultuureducatie. Deze scholen worden uitgenodigd hun huidige aanbod te bekijken en te proeven van nieuwe mogelijkheden. Vervolgens worden ze begeleid om hun ervaringen om te zetten in een ambitie, beleidsplan en activiteitenoverzicht passend bij de wensen en mogelijkheden van de school. Zowel bij de bestaande als de nieuwe scholen is de vraag van de school het uitgangspunt.

Meedoen?
Graag horen we van de scholen waar hun ambities en wensen liggen en hoe de school met begeleiding en ondersteuning van vakdocenten en specialisten hun ambitie in de praktijk kan brengen.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Noëlle Slinger, projectleider CMK, via nslinger@cultuureducatie-amstelland.nl of Judit Leijtens, adviseur CMK, via jleijtens@cultuureducatie-amstelland.nl.