Cultuureducatie met Kwaliteit

Platform C penvoerder Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024
Het Fonds voor Cultuurparticipatie investeert sinds 2013 met het programma CMK in kwalitatief hoogstaand en duurzaam cultuuronderwijs. De regeling – een vervolg op twee eerdere vierjarige periodes – is onderdeel van het gelijknamige landelijke programma dat het ministerie van OCW samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) uitvoert. Leerlingen ontwikkelen via cultuureducatie vaardigheden die ze breed kunnen inzetten, binnen en buiten de school. CMK zet in op het versterken van die vaardigheden, op ruimte voor creativiteit, op het verhaal van de eigen omgeving. Cultuureducatie Amstelland wil met CMK alle leerlingen een gelijke kans geven, omdat cultuureducatie de eigen identiteit versterkt en betekenisvol onderwijs biedt. Het programma zorgt ervoor dat cultuureducatie in de regio Amstelland op niveau kan blijven en verder kan worden uitgebouwd. Het Fonds Cultuurparticipatie verstrekt de subsidie op voorwaarde dat de deelnemende gemeentes eenzelfde bedrag bijleggen.

CMK Amstelland 2021-2024
Cultuureducatie Amstelland richt zich in het project CMK Amstelland 2021-2024 op een duurzame kwaliteitsverbetering van cultuureducatie door samenwerking tussen het onderwijs en de culturele sector. Ook professionalisering van alle betrokkenen (denk aan training en coaching), het ontwikkelen van geïntegreerde cultuureducatie en het verbinden van binnen- en buitenschools cultuuraanbod staan op de agenda.

CMK in de praktijk
Met de 16 scholen die aan de regeling deelnemen wordt op basis van de wensen van de school een programma opgesteld. Dit kan zijn het verbeteren van het atelieronderwijs, het implementeren van een muziekmethode, het uitwerken van de visie op cultuuronderwijs, ambities formuleren met het team, het laten aansluiten van thema’s uit de schoolmethodes op de culturele activiteiten, het koppelen van drama aan sociaalemotionele ontwikkeling en nog veel meer. Er wordt verkend hoe de binnenschoolse activiteiten en het buitenschoolse aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden, of hoe scholen en hun culturele omgeving op een andere manier kunnen samenwerken om zo kinderen de kansen te bieden die ze verdienen. In schooljaar 2022-2023 is er ruimte voor enkele nieuwe startende scholen

Meedoen?
Hebt u een wens of een plan om de cultuureducatie op school te professionaliseren? Of hebt u die ambitie, maar weet u nog niet precies welke kant het op zal gaan? Wij helpen u graag verder.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Noëlle Slinger, projectleider CMK, via nslinger@cultuureducatie-amstelland.nl of Judit Leijtens, adviseur CMK, via jleijtens@cultuureducatie-amstelland.nl.