Cultuureducatie met Kwaliteit

Het Loket Cultuureducatie Amstelland neemt deel aan Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Holland 2017-2020, de vierjarige matchingsregeling van het Rijk en de gemeenten. Het Loket biedt scholen in het kader van dit programma ondersteuning en advies bij het verankeren van cultuureducatie door hun bestaande of nog te ontwikkelen cultuurbeleid vast te leggen in een doorgaande leerlijn cultuureducatie. Het schoolteam wordt hierbij door middel van training en begeleiding bij zowel de organisatie, implementatie als uitvoering van de leerlijn ondersteund.
Naast de trajecten op maat binnen CMK biedt het Loket Cultuureducatie Amstelland ook De CultuurLoper en de opleiding tot Cultuurbegeleider aan.

De CultuurLoper

De CultuurLoper is een programma – bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. De CultuurLoper leidt scholen in acht stappen van Dit willen wij onze leerlingen meegeven naar Zo gaan wij hieraan werken. Met De CultuurLoper maken zij vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma. Een activiteitenprogramma, dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij de visie en situatie van de school.

Post-hbo opleiding Cultuurbegeleider

Voor de interne cultuurcoördinator (ICC-er) met behoefte aan meer inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs. Tijdens de opleiding zijn de theoretische onderdelen sterk gekoppeld aan de praktijk op de eigen school. U schrijft een meesterproef en legt een portfolio aan waarmee u aantoont wat u hebt geleerd en toegepast. Om toegelaten te worden tot deze post-hbo opleiding dient u de basisopleiding ICC met succes te hebben afgerond.

De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider bestaat uit vijf modules en een meesterproef. Na afloop van de opleiding bent u in staat om een leerlijn te ontwikkelen voor uw school. Daarnaast kunt u zelf cultuuronderwijs verzorgen en hebt u geleerd uw collega’s op school hierin te begeleiden.
De opleiding wordt verzorgd door Plein C in samenwerking met Hogeschool InHolland.

Voor vragen over het programma Cultuureducatie met Kwaliteit kunt u contact opnemen met Noëlle Slinger, projectleider CMK via nslinger@cultuureducatie-amstelland.nl