literatuur | film

Anders dan anders

Groep 7/8 | primair onderwijs


Iedereen is gelijk, maar niemand is hetzelfde. Dit vernieuwde lespakket gaat nog altijd over kinderen die nėt even anders zijn, maar focust nu meer op gender. In de eerste les kiezen de leerlingen een boek uit over anders zijn en/of genderverschillen. Nadat ze het boek uit hebben presenteren ze hun bevindingen aan elkaar. De tweede les is een bezoek aan Cinema Amstelveen. Hier wordt de klassieke jeugdfilm Billy Elliot gekeken, over een jongen uit een arbeidersmilieu in Engeland die vastbesloten is om ballerino te worden. In de derde les worden aan de hand van reclames en Disney klassiekers de hardnekkige stereotypen van jongens en meisjes verder onderzocht en wordt er in een klassengesprek stilgestaan bij hoe de wereld in verandering is als het gaat om het herdefiniëren van genderidentiteiten.


Informatie

leeftijdscategorie: groep 7-8
discipline: literatuur, film
thema: omgaan met elkaar, wie ben ik
lessen en locatie:
4 lessen, 3e les in Cinema Amstelveen
prijs: € 155,-
organisatie: Cultuureducatie Amstelland

BestellenInloggen lespakket

U kunt inloggen in het lespakket met de inlogcode die u na aanschaf van het lespakket van ons heeft ontvangen.