muziek | dans

Alle remmen los

Groep 1/2 | speciaal basisonderwijs


De kunstdisciplines muziek en dans staan centraal in dit lespakket. Met liedjes, bewegingsactiviteiten en dans maken de leerlingen kennis met hun eigen lichaam. Het lespakket bestaat uit drie lessen, waarvan één door een vakleerkracht van Platform C | Muziek- en Dansschool Amstelveen gegeven wordt op school.


Informatie

groep: 1/2
discipline: muziek, dans
lessen en locatie: 3 lessen, 3e les op school door een vakleerkracht muziek
prijs: € 150,-
organisatie: Loket Cultuureducatie Amstelland

Bestellen