Speciaal onderwijs

Projecten speciaal basisonderwijs

Voor de SBO-scholen in de regio Amstelland zijn er vanaf schooljaar 2017-2018 vier lespakketten beschikbaar. Hierin staat de kunstdiscipline muziek centraal, steeds in combinatie met tenminste één andere kunstdiscipline. De lespakketten bestaan uit een aantal lessen die door de groepsleerkracht zelf kunnen worden gegeven plus een les van een vakleerkracht die daarvoor naar de school komt. De lesbrieven en andere lesmaterialen zijn voornamelijk digitaal beschikbaar via de website van het Loket. De kosten bedragen € 145,- per lespakket.