Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit

Het Loket Cultuureducatie Amstelland neemt deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Holland 2017-2020, de vierjarige matchingsregeling van het Rijk en de gemeenten.
Het Loket biedt scholen in het kader van dit programma ondersteuning en advies bij het verankeren van cultuureducatie, door hun bestaande of nog te ontwikkelen cultuurbeleid vast te leggen in een doorgaande leerlijn cultuureducatie. Het schoolteam wordt hierbij door middel van training en begeleiding bij zowel de organisatie, implementatie als uitvoering van de leerlijn ondersteund.

Opzet programma

  • Cultuur Loper
  • Opleiden ICC-er of Cultuurbegeleider
  • Werken vanuit de vraag van de school
  • Programma op maat
  • Deskundigheidsbevordering
  • Faciliteren netwerk scholen en culturele instellingen

Wil je meedoen?

Doet je school nog niet mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit, maar zie je wel kansen? Informeer dan naar de mogelijkheden bij Noëlle Slinger, projectleider CMK via nslinger@cultuureducatie-amstelland.nl