leerlijnen

Filters

Tonen van 4 producten

Discipline
Zoek projecten

Concertseries

4 products

Loket Cultuureducatie Amstelland biedt scholen een viertal doorgaande leerlijnen met lessen voor groep 1 tot en met 8: een leerlijn muziek, beeldend, erfgoed en een leerlijn kunstzinnige oriëntatie. De leerlijnen zijn door scholen en culturele instellingen uit de regio zelf ontwikkeld. De leerplankaders kunstzinnige oriëntatie van het SLO en Cultuur in de Spiegel liggen ten grondslag aan deze leerlijnen.

  mei 2019
 • New
  Basic RGB
  ma 13 mei 2019, 00:00 u

  Leerlijn Muziek

  ,
  muziek - groep 1 t/m 8 De leerlijn muziek is een complete muziekmethode voor het digibord. De leerlingen doorlopen alle leergebieden van het vak muziek: ze zingen liedjes, bewegen op muziek, luisteren naar een breed muziekrepertoire, componeren, leren verschillende vormen van muzieknotatie, leren over diverse stijlen en spelen op het schoolinstrumentarium.  De groepsleerkrachten krijgen gedurende het schooljaar advies en training van Muziek- en Dansschool Amstelveen bij het geven van de lessen. Alle lessen zijn digitaal via de website van het Loket te gebruiken.

  Kosten per school € 550,- + € 120,- per groep/per jaar voor de lessen door de vakleerkracht

 • New
  5-IMG_3206kopie1
  di 14 mei 2019, 00:00 u

  LmZ Cultuureducatie Amstelland

  ,
  beeldende vorming - groep 1 t/m 8 De leerlijn ‘Amstelland’ bestaat uit 80 lesactiviteiten: 10 voor elke groep. Uitgangspunten voor deze leerlijn zijn de musea en culturele instellingen in de regio Amstelland, aangevuld met het werken met diverse materialen en technieken. Lessen uit de leerlijn kunnen makkelijk worden uitgebreid met een excursie naar een museum of een gastles van een kunstenaar op school of in het eigen atelier. Loket Cultuureducatie Amstelland biedt samen met de digitale lesmethode Laat maar Zien deze regionale leerlijn beeldende vorming aan. Laat maar Zien bevat meer dan 450 digitale lessen voor de groepen 1 t/m 8, in een grote verscheidenheid van vormgevingsactiviteiten. Met de uitvoering van deze leerlijn voldoet de school aan de kerndoelen en tussendoelen zoals uitgewerkt door het SLO. Uiteraard is het mogelijk losse lessen binnen de leerlijn te vervangen door vergelijkbare lessen uit Laat maar Zien om zo beter aan te sluiten bij de visie van de school. Met deze leerlijn zorg je ervoor dat leerlingen in groep 8 in aanraking zijn gekomen met de meest gangbare technieken en materialen en ook kennis hebben opgedaan van de musea en andere culturele instellingen in hun directe omgeving.

  Kosten per school afhankelijk van het aantal leerlingen

 • New
  dsc_0433
  di 14 mei 2019, 00:00 u

  Leerlijn erfgoed Amstelland

  ,
  cultureel erfgoed - groep 5 t/m 8 Het Loket Cultuureducatie Amstelland biedt per schooljaar 2017-2018 de leerlijn erfgoed aan. Binnen de leerlijn erfgoed worden persoonlijk erfgoed, landelijk erfgoed en werelderfgoed behandeld in relatie tot de directe omgeving van de leerlingen, namelijk de regio Amstelland. De leerlijn bestaat uit een viertal thema’s per groep per jaar, waarbij vanaf groep 5 wordt aangesloten op de lessen wereldoriëntatie. Naast de lessen biedt de leerlijn suggesties voor excursies of aanvullende lespakketten van het Loket. De leerlijn behandeld zowel materieel en immaterieel erfgoed. De competenties van het SLO Leerplankader en Cultuur in de Spiegel zijn het uitgangspunt van de leerlijn. De leerlingen doorlopen elke les vier fasen: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. In de verwerkingslessen is er aandacht voor muziek, dans, literatuur, beeldend, drama, fotografie en video.

  Kosten: € 75,- per school per jaar. Leskisten zijn gratis te lenen bij het Loket of kunnen met bijbetaling van de koerierskosten op school bezorgd en opgehaald worden.

 • New
  shutterstock_145647959
  di 14 mei 2019, 00:00 u

  Leerlijn kunstzinnige oriëntatie

  ,
  groep 1 t/m 8 Wil je als school niet kiezen voor één bepaalde leerlijn, maar cultuureducatie in de breedte aanbieden, dan kun je kiezen voor de leerlijn kunstzinnige oriëntatie. Deze stel je als school zelf samen met behulp van het Loket Cultuureducatie Amstelland volgens de systematiek van Cultuur Loper. Drama, dans, muziek, beeldende vorming en erfgoed maken deel uit van de leerlijn. Er is ruimte voor de reeds aanwezige lessen cultuureducatie, hiaten worden ingevuld om zo tot een doorgaande leerlijn te komen.

  Kosten: op aanvraag kan een offerte worden opgesteld.